Ovocné džusy patří k nejoblíbenějším nápojům nejen pro svůj obsah vitamínů a minerálů, ale i pro jejich svéráznou chuť. Dosud se nikomu nepodařilo nahradit chuťový vjem z ovoce ničím syntetickým, a zřejmě se to ani nepodaří v budoucnu. Ostatně, sami bezpečně rozpoznáte rozdíl mezi kvalitním broskvovým stoprocentním koncentrátem a náhražkou s výtažkem s broskví, dochucenou umělými sladidly.

vinná réva

Není tedy divu, že roste po ovoci na trhu poptávka, a že se přepravuje v obrovských množstvích po hektolitrech. Jak tedy bezpečně dopravit takový pomerančový koncentrát k dalšímu zpracování nebo do obchodní sítě?

Rychlost zpracování a nakládky na přepravu – čím déle se zdrží průběh zpracování ovoce, tím větší pravděpodobnost, že tu budou velké ztráty. Proto je výhodné využít dostupných technologií pro uložení a transport velkého objemu surovin. Pro tyto účely jsou ideální IBC kontejnery, mají užitný objem tisíc litrů a lze je skládat na sebe do velkých výšek. Pod kontejnery se podkládá plastová paleta, jejíž nosnost je až pět tun.

červené třešně

Optimální teplota – kvalitní ovocné šťávy se pouze pasterizují a nepřidává se do nich ani cukr, ani žádné jiné konzervanty. Pasterizace zajistí skladování a přepravu šťáv i na delší vzdálenosti a tyto produkty jsou pak označovány jako trvanlivé. Většina produktů by však měla být přepravována za nižších teplot a část z nich se také zamrazí a uchovává v mrazicích přepravních boxech.

Pevnost při přepravě – jestliže si představíte IBC kontejner jako plastovou bednu s ohebnými a křehkými stěnami, pak jste na omylu. Jedná se o velmi specifický polymer s vysokou pevností, který zastoupí i kovové materiály, například přepravky ze slitiny hliníku nebo z ocelového plechu. IBC kontejnery bezpečně odolají vysokým tlakům nákladu i mechanickému rázovému namáhání při pohybu dopravních prostředků.